Shure Stem FW 2.8 – Uppdaterat designverktyg, bättre hantering av IP-adresser och API för tredjepartskontroll.

Shure Stem FW 2.8

Uppdaterat designverktyg, bättre hantering av IP-adresser och nu med API för tredjepartskontroll.


Med den senaste programuppdateringen (firmware 2.8) till Stem från Shure kommer flera funktioner som underlättar för integration i större system. Med ett nytt API är det nu möjligt att styra grundläggande funktioner såsom mute, volym, status och systeminformation från ett tredjeparts kontrollsystem. Ett dokument med tillgängliga funktioner och kommandon finns nu tillgängligt på Shures websida. Stem kan också med uppdateringen användas på ett lokalt isolerat nätverk utan DHCP-server. Bra i applikationer när Stem ska integreras i en större installation där man inte önskar ligga på kundens nätverk.

 

Vid sidan av detta har även designverktyget uppdaterats för att både innefatta täckning från högtalare och mikrofoner. Detta tillsammans med tidigare stora förbättringar i ljudkvalitet gör att Stem från Shure nu har sin naturliga plats i allt från mindre mötesrum till större installationer.