Varsel om prishöjningar

 

Bästa kund,

 

Vi måste tyvärr informera att vi på grund av det rådande världsläget och ökande produktion- och tillverkningskostnader tvingas genomföra kraftiga prisökningar på ett stort antal produkter från bl.a Shure, Ecler, Klotz, RCF m.fl.

 

Prishöjningarna kommer att påbörjas 1 juli och pågå under en månads tid och senast vara klart 1 augusti. För er som läser in prisfil kommer ändringarna ske löpande. 

 

Vi är ledsna för detta och kontakta oss gärna för mer information.